Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Diakonstillinger

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til diakonstillinger i Den norske kirke med 3 millioner kroner. Fordi tilskuddet forutsetter at menighetene selv dekker ca. halvparten av utgiftene til stillingene, innebærer dette at det kan opprettes om lag ti nye diakonstillinger i Den norske kirke.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.