Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digital kommunikasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til å videreføre etableringen av en sikker digital postkasse til innbyggerne og annet arbeid for å gjøre digital kommunikasjon til hovedregelen når offentlig forvaltning kommuniserer med innbyggere og næringsliv.

Som en del av etableringen av en digital postkasse, skal det blant annet utvikles en reservasjonsløsning for innbyggere som ikke ønsker å motta digital post fra forvaltningen

Les mer i pressemelding og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.