Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digitalisering - offentlig sektor

Regjeringen foreslår å fortsette å satse på IKT- og digitaliseringstiltak i offentlig sektor.

NAV, helsesektoren og justissektoren er noen av samfunnsområdene med en markant digitaliseringssatsing i 2014.

Se også NAV - IKT-modernisering, Sykehus - IKT og medisinskteknisk utstyr, Domstolene – IKT, IKT-sikkerhet, Politiet – IKT

Se også pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.