Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Direktoratet for byggkvalitet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Direktoratet for byggkvalitet med 25 millioner kroner. Økningen skal gå til prosjektene Bygg21 og ByggNett.

Direktoratet for byggkvalitet er kompetansesenter og sentral myndighet innenfor bygningsdelen av plan- og bygningslovens virkeområde.