Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Distriktspolitisk virkeområde

Det distriktspolitiske virkeområdet er en geografisk avgrensing som består av tre soner – sone II, III og IV. Sone I er utenfor virkeområdet. I sonene III og IV kan midler brukes til distriktsrettet investeringsstøtte under notifiserte støtteordninger forvaltet av Innovasjon Norge.

I sonene II, III, og IV kan det i tillegg nyttes midler til kommunale grunnlagsinvesteringer som stedsutvikling, vannverksutbygging og tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Kart over det distriktspolitiske virkeområdet finnes her.

Også andre distriktspolitisk begrunnede støtteordninger til bedrifter og næringsliv skal i hovedsak benyttes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Videre benyttes det distriktspolitiske virkeområdet i utforming av fordelingsnøkkelen av distrikts- og regionalpolitiske tilskudd til fylkeskommunene.

I forbindelse med EUs/ESAs revisjon av retningslinjene for regionalstøtte, vil nytt virkeområde for distriktsrettet investeringsstøtte (sone III og IV) tre i kraft fra 1. juli 2014.