Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Divvun

Regjeringen foreslår å bevilge 5,6 millioner kroner til drift av Divvun ved Universitetet i Tromsø.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.