Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Domstolene – IKT

Regjeringen foreslår å bevilge 38 millioner kroner til styrking av IKT i domstolene. Fornying av IKT-systemene er en viktig del av arbeidet for mer effektive og moderne domstoler. Utvikling av nye saksbehandlingsløsninger vil blant annet bidra til effektivisering av saksbehandlingen og informasjonsflyten mellom domstolene og andre instanser. Bevilgningen omfatter blant annet 10 millioner kroner til utviklingen av en robust og bærekraftig felles plattform for all saksbehandling i domstolene, samt 10 millioner kroner til nytt saksbehandlingssystem for jordskiftedomstolene. I tillegg til å modernisere og forenkle saksbehandlingen i jordskiftedomstolene, vil bevilgningen bidra til ikrafttredelsen av ny jordskiftelov.