Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EKOM-tjenester

Regjeringen har besluttet å forenkle sjablongreglene for beskatning av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester), som telefoni og bredbånd, fra 1. januar 2014.

Det skattefrie bunnbeløpet på 1 000 kroner og fradraget for egenbetaling fjernes. Det vil kun være ett, fast inntektstillegg (sjablongbeløp) på 4 400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes. Sjablongen gjelder både naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. For de som kun får utgiftsgodtgjørelse skal inntektstillegget begrenses til dekket beløp dersom det er lavere en sjablongbeløpet.

Det blir videre innført et nytt, skattefritt bunnbeløp for fellesfakturerte innholdstjenester og tilleggstjenester som er inkludert i et EKOM-abonnement.

Se også Faktaark og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.8.