Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EØS-finansieringsordningene

For 2014 foreslås det bevilget 3,31 milliarder kroner under EØS-finansieringsordningene (2009-2014). Arbeidet under ordningene vil i 2014 være preget av igangsettelse av programmer og utlysninger av støtte til prosjekter.

I femårsperioden vil EØS/EFTA-statene stille til rådighet 1 788,5 millioner euro, tilsvarende om lag 14 milliarder kroner til 15 EU-land. Formålet med EØS-midlene er å bidra til reduksjon av økonomiske og sosiale forskjeller i EØS. I tillegg skal ordningene bidra til å styrke det bilaterale samarbeidet mellom mottakerlandene og Norge.