Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eidsvollsbygningen

Regjeringen foreslår å bevilge 80,2 millioner kroner til rehabiliteringen av Eidsvollsbygningen. Kostnadsrammen for rehabiliteringen er på til sammen 384,2 millioner kroner (per 1.7.2014).

Norsk Folkemuseum har en viktig oppgave med å legge til rette for mest mulig tidsriktig møblering av Eidsvollsbygningen. Tilskuddet til inventarprosjektet er på 7,4 millioner kroner i 2014.

I 2014 er Grunnloven 200 år. Dette jubileet skal feires, og Regjeringens mest omfattende prosjekt er rehabiliteringen av Eidsvollsbygningen.

Statsbygg har arbeidet med rehabiliteringsprosjektet siden 2006. Selve byggearbeidene startet i oktober 2011 og ferdigstilles til den offisielle åpningen av grunnlovsjubileet i 2014.

Se også Prop. 1 S (2013-2014) for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.