Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgiften

Regjeringen foreslår å legge mer vekt på globale og lokale utslipp i engangsavgiften og mindre vekt på motoreffekt. Det skjer ved å redusere innslagspunktene i CO2-komponenten med 5 g/km, mens det laveste innslagspunktet beholdes på 50 g/km. Avgiftsstatene for biler med CO2-utslipp over 160 g/km og 230 g/km økes med henholdsvis om lag 5 og 20 prosent reelt. Videre foreslås det å øke satsen for NOX-utslipp med om lag 30 prosent reelt.

Det legges også mer vekt på miljø i engangsavgiften for varebiler, mens engangsavgiften for en del store drosjer reduseres. I tillegg foreslår Regjeringen å redusere effektkomponenten. Det reduserer motivasjonen til ulovlige effektøkninger etter registrering (såkalt trimming).

Endringene øker motivasjonen til valg av miljøvennlige biler, mens statens inntekter fra avgiften holdes på om lag uendret nivå på kort sikt.

Se også Bilavgifter, pressemelding og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 7.4.2.