Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsemballasje for drikkevarer

Finansdepartementet vil vurdere et eventuelt fritak for grunnavgift ved småskalaproduksjon av drikkevarer tappet på engangsemballasje.

Se også Prop. 1 LS (2013-1014) punkt 7.19.