Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enkeltpersonforetak - skatt

Regjeringen foreslår å redusere skatten på inntekt fra enkeltpersonforetak som om lag tilsvarer skattelettelsen for aksjeselskaper. Lettelsen gjennomføres ved å redusere trygdeavgiftssatsen på beregnet personinntekt med 0,72 prosentenhet.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.3.