Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enova

I 2014 vil Enova tilføres 2 milliarder kroner til arbeidet med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi. Dette omfatter 1 216 millioner kroner i bevilgninger over statsbudsjettet. Midlene skal stimulere til bruk av andre energibærere enn olje, gass og elektrisitet til oppvarming, energi­effektivisering i industri og bygninger samt fullskala demonstrasjon av ny energiteknologi.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.20.