Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

FNs tusenårsmål

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til arbeidet med FNs helserelaterte tusenårsmål med 330 millioner kroner til nær 2,8 milliarder kroner i 2014. Bidrag til Verdens helseorganisasjon er ikke inkludert i dette tallet.

Regjeringen foreslår å bevilge over 1 milliard kroner til FNs barnefond (Unicef), blant annet til Unicefs arbeid med grunnutdanning og likestilling som et bidrag til å nå FNs tusenårsmål om utdanning for alle. Les mer om FNs tusenårsmål.