Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fiskerfradraget

Regjeringen foreslår å øke øvre grense i fiskerfradraget fra 150 000 kroner til 167 000 kroner, og at satsen økes fra 30 prosent til 34 prosent. Endringene ses i sammenheng med økt CO2-avgift på fiske og fangst i nære farvann.

Se CO2-avgift og avgift på HFK og PFK.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.4.