Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gáldu

Regjeringen foreslår å bevilge 5,2 millioner kroner til drift av Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. 1,8 millioner kroner av bevilgningen er knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Målsettingen med senteret er å øke kunnskapen om og forståelsen for samiske rettigheter og urfolksrettigheter.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.