Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gang- og sykkelveger

Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelveger. I tillegg er det lagt til grunn om lag 150 millioner kroner i ekstern finansiering, i hovedsak i form av bompenger.

I forslaget til statsbudsjett for 2014 er det lagt opp til å bygge i alt 51 kilometer gang- og sykkelveganlegg. Av dette skal om lag to kilometer bygges i byer og tettsteder.


Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg