Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gassnova - mulighetsstudie CO2-håndtering

Regjeringen å bevilge 38 millioner kroner til Gassnovas arbeid med å utrede mulighetsrommet for fullskala CO2-håndtering i Norge utover Mongstad.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.40.