Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gaveforsterkningsordning

Regjeringen vil innføre en ny gaveforsterkningsordning for å stimulere til flere private gaver til forskning. Det foreslås 50 millioner kroner til ordningen i 2014. Ordningen innebærer at staten yter et tillegg på 25 prosent av gavebeløpet ved gaver til grunnleggende forskning. Gaven må være på minimum 3 millioner kroner og gis til universitetene, høgskoler med doktorgradsrett, Forskningsrådet eller Det Norske Videnskaps-Akademi.

Les mer under Strategier og tiltak, programkategori 07.70 i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.