Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gjeldslette

Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner til gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak for fattige land i 2014. Bevilgningen foreslås hovedsakelig brukt til å følge opp Norges internasjonale forpliktelser til Verdensbankens og Det internasjonale pengefondets gjeldsletteordninger (HIPC og MDRI).