Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Grensekontrollen

Regjeringen foreslår å bevilge 23 millioner kroner til å styrke Toll- og avgiftsetatens grensekontroll. Forslaget omfatter mer elektronisk tilstedeværelse på grensen, prøveprosjekt med bruk av elektroniske “sniffere” og utskifting av en av etatens mobile skannere.

Se også Prop. 1 S (2013–2014) for Finansdepartementet.