Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hestehold

En arbeidsgruppe har vurdert skatte- og avgiftsmessige sider ved hestehold. Regjeringen foreslår ingen endringer i skatte- og avgiftsregelverket for trav og galopp.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 26.