Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hiv og aids

Regjeringen foreslår å videreføre Norges innsats internasjonalt mot hiv og aids. Støtten til FNs aidsprogram (UNAIDS) foreslås redusert med 10 millioner kroner til 175 millioner kroner, mens støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) foreslås økt med 50 millioner kroner. En betydelig del av bevilgningsforslaget på 500 millioner kroner til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria går til dette formålet.

Den internasjonale innkjøpsordningen for medisiner til utviklingsland (UNITAID) har som mål å oppnå økt tilgang og reduserte priser på medisiner for behandling av hiv og aids, tuberkulose og malaria.

Se også FNs tusenårsmål.