Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hvitfisknæringen - tiltakspakke

Den økonomiske situasjonen i viktige eksportland har gitt hvitfisknæringen i Norge store utfordringer. Med bakgrunn i den krevende situasjonen har Regjeringen lagt fram en tiltakspakke for å øke lønnsomheten i hvitfisknæringen. For 2014 foreslår Regjeringen 55 millioner kroner i økte bevilgninger til teknologiutvikling, markedsarbeid og tiltak som skal bidra til økt kvalitet og jevnere tilgang på fiskeråstoff.

Se også egen pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.