Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

IKT-sikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet har i 2013 overtatt ansvaret for forebyggende IKT-sikkerhet i samfunnet. Regjeringen foreslår at fagmiljøet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) styrkes med 16 millioner kroner for å understøtte Justis- og beredskapsdepartementet arbeid på dette området. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til ytterligere forskning og utvikling på feltet med 4 millioner kroner.