Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ideelle organisasjoner - pensjon

Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal vurdere pensjonsutfordringene til de ideelle organisasjonene som leverer tjenester på helse- og sosialfeltet. Deltakerne i samarbeidsavtalen skal involveres i arbeidet.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.

Se også pressemelding.