Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – bosetting av flyktninger

Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet med 250 millioner kroner. Økningen skal bidra til raskere bosetting i kommunene, samt bedre resultatene i introduksjonsprogrammet.

I 2013 og 2014 er det behov for å bosette flere flyktninger enn det har vært i tidligere år. Antallet personer i mottak som venter på bosetting er på det høyeste nivået siden opprettelsen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Dette innebærer at kommunene må ta i mot flere flyktninger enn tidligere, og at kapasiteten i introduksjonsprogrammet må økes.

Regjeringen foreslår å omprioritere 33,7 millioner kroner til utvikling av nytt IKT-system i IMDi. Et nytt IKT-system skal bidra til effektivisering av bosettingsarbeidet, økt kvalitet i dialogen med kommunene om introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap og bedre resultatrapportering.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, programkategori 11.05 Integrering og mangfold.