Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – handlingsplanen Vi trenger innvandrernes kompetanse

Regjeringen la frem handlingsplanen Vi trenger innvandrernes kompetanse i august 2013.

Regjeringen foreslår å omprioritere midler til tre nye tiltak i planen; tilskuddsordning for regionale etablerersentre for innvandrere (6 millioner kroner), tilskuddsordning for mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn (3 millioner kroner) og kompetanseheving om godkjenningsordninger for programrådgivere i introduksjonsordningen (1 million kroner).

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, programkategori 11.05 Integrering og mangfold.