Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – personer med begrenset oppholdstillatelse

Regjeringen foreslår at personer med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet får rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 1. september 2014. Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til dette tiltaket.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, programkategori 11.05 Integrering og mangfold.