Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Internasjonale operasjoner

Den NATO-ledede ISAF–operasjonen (International Security Assistance Force) i Afghanistan vil bli avviklet innen utgangen av 2014. Dette er i tråd med NATOs overordnede plan om å overføre sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter. Norge viderefører sitt bidrag til ISAF gjennom rådgivning og opplæring av afghanske politienheter i Kabul og Mazar-e Sharif. Norge legger opp til en styrt avvikling av styrkebidraget i Nord-Afghanistan. Planleggingen av en oppfølgende operasjon (Resolute Support) er i full gang. Dette vil ikke være en kampoperasjon, men en støtteoperasjon der oppgavene er begrenset til rådgivning og opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker. Etter planen skal denne operasjonen etableres fra 2015.

Regjeringen legger opp til at Norge også i 2014 deltar med ledere, observatører og stabspersonell i FN-operasjoner i Midt-Østen, Afrika og Asia. Norge vil blant annet bidra med et informasjons- og analysebidrag til FNs stabiliseringsoperasjon i Mali (MINUSMA) frem til midten av 2014.