Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Internasjonalt reindriftssenter

Regjeringen foreslår å bevilge 6,4 millioner kroner til drift av Internasjonalt reindriftssenter i Kautokeino. Av dette er 1,9 millioner kroner knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Senteret ble etablert i 2005 for å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.