Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Isgående forskningsfartøy

Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner i 2014 til byggingen av et isgående forskningsfartøy. Fartøyet vil være viktig for miljø- og polarforskningen, samt ressursforskningen i nordområdene. Fartøyet forventes å være ferdig i 2016.