Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge 18,7 milliarder kroner til jernbaneformål, en økning på 30 prosent fra saldert budsjett 2013.


Investeringer under Jernbaneverket foreslås økt med nær 63 prosent, til 9,9 milliarder kroner. Forslaget vil blant annet legge til rette for videre framdrift for alle pågående prosjekter på InterCity-strekningene på Østlandet. I tillegg foreslås det midler til mulig anleggsstart i 2014 for dobbeltspor på strekningen Hell – Værnes i Trøndelag og til bygging av et nytt tunnelløp gjennom Ulriken.

Regjeringen foreslår å bevilge nær 5,7 milliarder kroner til drift- og vedlikehold av jernbanenettet, hvorav 112 millioner kroner til Gardermobanen. Forslaget om samlede bevilgninger til drift og vedlikehold av jernbanenettet er7,3 prosent høyere enn nivået i saldert budsjett 2013.

Til statlig kjøp av persontransport med tog foreslår Regjeringen 3 milliarder kroner, en økning på 4,3 prosent fra Saldert budsjett 2013.

Til drift av Statens jernbanetilsyn foreslår Regjeringen å bevilge 78,8 millioner kroner, en økning på 6,9 prosent fra Saldert budsjett 2013.

Regjeringen foreslår å budsjettere med et utbytte fra NSB AS på 225 millioner kroner.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane og kollektivtransport