Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jordbruksfradraget

Regjeringen foreslår å øke det inntektsuavhengige fradraget og det maksimale samlede fradraget med anslått lønnsvekst i 2014 (3,5 prosent) til henholdsvis 65 700 kroner og 172 200 kroner.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.4.