Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jordbruksoppgjøret

Årets jordbruksavtale har en ramme på 1 270 millioner kroner og gir bøndene et betydelig inntektsløft. Avtalen innebærer økte bevilgninger på 500 millioner kroner i 2014, når en ser bort fra engangsbevilgningen på 275 millioner kroner i 2013 til Landbrukets utviklingsfond.

Jordbruksoppgjøret legger til rette for en inntektsvekst på 10,5 prosent, eller 31 000 kroner per årsverk sammenlignet med 2013. Storfekjøtt, korn og grøntsektoren er særlig prioritert i årets oppgjør.