Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kapitalflukt og skatt for utvikling

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 100 millioner kroner til arbeidet med kapitalflukt og skatt for utvikling. Målet er å begrense ulovlig kapitalflyt fra utviklingsland, øke investeringer som fremmer utvikling og handel med fattige land, ettergi gjeld og å sikre et tilstrekkelig skattegrunnlag for statsbyggingen i utviklingsland.