Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kirkebygg - rentekompensasjon

Regjeringen foreslår at det i 2014 kan gis tilsagn om rentekompensasjon til kirkebygg tilsvarende en investeringsramme på 500 millioner kroner.

Rentekompensasjonsordningen skal stimulere kommuner til å sikre og bevare kirkebygg og utsmykning og inventar i kirkene. Ordningen ble etablert i 2005. Ved utgangen av første halvår 2013 var det gitt tilsagn om rentekompensasjon for en investeringsramme på til sammen 2,9 milliarder kroner.