Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima - Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Regjeringen foreslår å bevilge 5 milliarder kroner til Fondet for klima, fornybar energi og energi­omlegging, slik at fondskapitalen økes til 40 milliarder kroner.

Det foreslåtte kapitalinnskuddet på 5 milliarder kroner i 2014 vil gi om lag 100 millioner kroner mer til Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi fra og med 2015.

I 2014 vil avkastningen fra fondskapitalen i 2013 gi 1 216 millioner kroner til Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.20.