Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima – kortlivede klimaforurensere

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 8 millioner til nasjonalt og regionalt arbeid mot kortlivede klimaforurensere. Videre foreslås det å øke det internasjonale bidraget til arbeidet med utslippsreduksjoner av kortlivede klimaforurensere med 50 millioner kroner.

Kortlivede klimaforurensere, herunder metan og sot, står for en tredjedel av den globale oppvarmingen.