Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima og miljø – utviklingssamarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3 milliarder kroner til klima- og skoginitiativet i 2014 og ber også om Stortingets samtykke til at klima- og skoginitiativet videreføres på minst dagens bevilgningsnivå fram til 2020 basert på føringene i klimameldingen. I tillegg foreslår Regjeringen en fullmakt til å gi tilsagn om ytterligere 1 720 millioner kroner til tiltak under klima- og skoginitiativet.