Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kollektivtransport

Regjeringen foreslår å bevilge nær 1,8 milliarder kroner til særskilte transporttiltak, en økning på om lag 17 prosent fra Saldert budsjett 2013.

  • Av dette foreslår Regjeringen å bevilge vel 945 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, om lag 40 prosent mer enn i Saldert budsjett 2013.
  • Regjeringen foreslår nær 18 millioner kroner til prøveprosjekter for å legge til bedre til rette for kollektivtransport i distriktene.
  • For å legge til rette for at kollektivtransportsystemet skal kunne benyttes av alle, foreslår Regjeringen vel 22 millioner kroner til tilgjengelighetstiltak.
  • Til utvikling av systemer for nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering foreslår Regjeringen 30,4 millioner kroner.
  • Til å videreføre TT-forsøksordningen (tilrettelagt transport) for et bedre tilbud til brukere med særlige behov, foreslår Regjeringen å bevilge 8 millioner kroner i 2014.
  • Til statlig kjøp av sjøtransport på strekningen Bergen – Kirkenes (Hurtigruten) foreslår Regjeringen å bevilge 763 millioner kroner.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane og kollektivtransport