Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konfliktråd – ungdomsstraff

Regjeringen er opptatt av at barn under 18 år ikke skal fengsles med mindre det er tvingende nødvendig og alle andre tiltak har vært vurdert. Stortinget vedtok i desember 2011 en ny straffart - ungdomsstraff. Gjennomføring av ungdomsstraff er lagt til konfliktrådene, og det vil være ungdomskoordinatoren i konfliktrådet som har ansvaret.

Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner for å etablere oppfølgingsteam med ungdomskoordinator ved alle landets 22 konfliktråd, slik at ungdomsstraffen kan tre i kraft 1. juli 2014.