Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) benyttes ofte som et mål for den underliggende inflasjonen.

Den samlede veksten i KPI anslås til 1,9 prosent i 2013, opp fra 0,8 prosent i 2012. Utenom energivarer og avgiftsendringer (KPI-JAE) anslås prisveksten til 1,5 prosent i inneværende år, opp 0,3 prosentenheter fra i fjor.