Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kortfilmfestivalen i Grimstad

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kortfilmfestivalen i Grimstad med 1,5 millioner kroner i 2014, til en samlet bevilgning på 2,8 millioner kroner.

Knutepunktstatus er en avtale mellom Kulturdepartementet og de regionale eierne og det er derfor er dette mer hensiktsmessig at finansieringen av knutepunktsinstitusjonen Kortfilmfestivalen flyttes fra Film & Kino og tilbake til statsbudsjettet. Overføringen av finansieringsansvaret startet i 2013 og finansieringen var da delt mellom departementet og Film & Kino. Fra og med 2014 vil statens tilskudd til filmfestivalen i sin helhet bevilges over statsbudsjettet.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.