Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Krinkastingsavgift 2014

Kringkastingsavgiften foreslås økt med 60 kroner til 2 542 kroner ekskludert merverdiavgift (2 745 kroner inkludert merverdiavgift). Forslaget innebærer en økning på 2,4 prosent fra 2013.

De senere års sterke vekst i NRKs inntekter samt utviklingen i markedet peker i retning av at NRKs rammer bør kunne reduseres noe. Regjeringens forslag til økning av kringkastingsavgiften dekker ikke fullt ut anslått lønns- og prisvekst. Forslaget innebærer at NRK må finne inndekning for deler av lønns- og prisveksten samt særskilte kostnadsøkninger til samtidig analog og digital distribusjon av radio og sikkerhets- og beredskapstiltak gjennom effektivisering og innsparing.