Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kulturbygg

Kulturdepartementet foreslår å bevilge 215 millioner kroner til nasjonale kulturbygg. Dette er en økning på 19,5 millioner kroner, eller ca. 10 prosent, fra 2013.

Forlaget om tilskudd gjelder følgende prosjekt:

 • Kilden: 64 millioner kroner. Kilden ble åpnet 7. januar 2012.
 • Stavanger konserthus: 39 millioner kroner. Konserthuset ble åpnet 14. september 2012.
 • Kulturkvartalet i Bodø/Stormen: 50 millioner kroner. Stormen skal etter planen stå ferdig i 2014.
 • Aust-Agder kulturhistoriske senter: 28 millioner kroner. Senteret skal etter planen stå ferdig i 2014.
 • Notodden Bok- og Blueshus: 4 millioner kroner. Bygget skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2013/2014.
 • Romsdalsmuseet: 4 millioner kroner. Bygget skal etter planen stå ferdig i 2015.
 • Østfoldmuseene: 3 millioner kroner. Bygget skal etter planen stå ferdig til 1000 års-jubileet for Sarpsborg i 2016.
 • Jærmuseet – Vitenfabrikken: 4 millioner kroner. Bygget skal etter planen stå ferdig i 2015.
 • Mjøsmuseet: 1 million kroner. Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2014.
 • Norsk Folkemuseum: 4 millioner kroner. Prosjektet Bybygg skal etter planen gjenåpnes i 2017.
 • Lillehammer Kunstmuseum: 1 million kroner. Bygget skal etter planen stå ferdig i 2015.
 • Sør-Troms museum – Trondenes: 1 million kroner. Prosjektet Allmenning skal etter planen stå ferdig i 2017.
 • Nynorsk kultursentrum – Olav H. Hauge-senteret: 1,5 millioner kroner. Prosjektet med basisutstilling skal etter planen åpne 10. mai 2014.
 • Vestfoldmuseene - Hvalfangstmuseet : 1 million kroner. Prosjektet skal etter planen stå ferdig til Hvalfangstmuseets 100 års-jubileum i 2017
 • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Nordkapp museum: 4,5 millioner kroner. Prosjektet skal legge til rette for museumsdrift ved kjøp av bygg.
 • Hurtigrutemuseet- vernebygg: 4 millioner kroner. Vernebygget kan stå ferdig etter en toårig byggeperiode.
 • Fylkesscene i Østfold: 1 million kroner. Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2016.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.