Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kulturminner og kulturmiljø

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til arbeidet med kulturminner og kulturmiljø til 620 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 50 millioner kroner, eller 8,7 prosent fra 2013. Det foreslås en økt satsing på kunnskap i forvaltningen av kulturminner og en styrking av bevaringsprogrammene.

Se også pressemelding fra Miljøverndepartementet.