Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kulturminner - avgift

Verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren er fritatt for CO2-avgift, svovelavgift, grunnavgift på mineralolje, smøreoljeavgift, el-avgift og NOX-avgift. Regjeringen foreslår at fritaket oppheves og erstattes av en tilskuddsordning administrert av kulturminnemyndighetene.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 7.1.1.