Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kultursamarbeid og norgesprofilering

Regjeringen foreslår å bevilge 99,7 millioner kroner til kultur og norgesprofilering.

I budsjettet for utviklingssamarbeid foreslås det bevilget 109 millioner kroner i 2014. Arbeidet for å styrke kultursektoren i utviklingsland videreføres i tråd med Meld. St.19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats. Støtten skal gå til institusjons- og kapasitetsbygging, vern av kulturarv og infrastruktur, med vekt på å styrke de grunnleggende menneskerettighetene og de kulturelle rettighetene.